Δραστηριότητες

Με βάση την άρτια οργάνωση και την επιμελή στελέχωση της εταιρείας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εξασφαλίζοντας άριστα ποιοτικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, και επιτυγχάνοντας σημαντική συμπίεση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου, πάντα με επίκεντρο τα συμφέροντα των πελατών μας.

Το πεδίο των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει:

  • ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων,
  • κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων,
  • προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση,
  • μελέτες και αδειοδοτήσεις
  • ανάπτυξη δικτύων franchise,
  • κατασκευή ειδικών κτηρίων (αποθηκες, μουσεία, εργοστάσια, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ),
  • διαχείριση μεγάλων έργων,
  • αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων στην Ελλάδα και στη Ν.Α Ευρώπη.