Επαγγελματικοί και Βιομηχανικοί χώροι

Η κατασκευή επαγγελματικών χώρων για μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις, αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Nicon τα τελευταία χρόνια.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, έβαλε την υπογραφή του στον σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων τραπεζικών καταστημάτων και υποκαταστημάτων των μεγαλύτερων ιδρυμάτων (ΠΕΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, CREDIT AGRICOLE, ΕUROBANK, , ALPHA, MARFIN κ.α.), πρατηρίων διεθνών πετρελαϊκών κολοσσών (BP, EKO, SHELL, MOBIL, CYCLON), εστιατορίων και café (ΔΩΔΩΝΗ, ΠΑΠΥΡΟΣ, Mc’DONALDS, STARBUCKS) και εγκαταστάσεων (ΠΑΠΥΡΟΣ, ΕΚΟ, CYCLON κα ) επιτυχημένων εταιρειών στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η άμεση και επιτυχής λύση κάθε προβλήματος τη στιγμή που αυτό ανακύπτει, η χρήση των κατάλληλων υλικών, η πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου, οι βιοκλιματικές εφαρμογές και η προσαρμογή των χώρων στις ιδιαιτερότητες και την φύση των εργασιών κάθε επιχείρησης, προσφέρουν κατασκευές υψηλής αισθητικής και λειτουργικής αξίας, που προσδίδουν πρόσθετη αξία στην επιχειρηματική παρουσία των πελατών μας.