Φιλοσοφία

Ο σεβασμός προς τους πελάτες μας και η πλήρης ικανοποίησή τους, αποτελούν τον κύριο στόχο της NICON.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται:

  • στη σταθερή ποιότητα των έργων σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.
  • στη συμπίεση του κόστους.
  • στην παροχή καινοτόμων λύσεων.
  • στην πλήρη εκπλήρωση του συμφωνηθέντος αντικειμένου.

Ο σωστός προσδιορισμός των απαιτήσεων κάθε έργου, η χρήση πιστοποιημένων υλικών και η υψηλή παρεχόμενη αξία (ποιότητα/τιμή), αποτελούν τον οδηγό στις συνεργασίες μας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους εργασίας, αναθέτει σε έμπειρο μηχανικό τα καθήκοντα του project manager και συγκροτεί την κατάλληλη ομάδα απο στελέχη της εταιρείας και μόνιμα αξιολογούμενους σταθερούς υπεργολάβους.

Κάθε έργο σχεδιάζεται και εκτελείται σύμφωνα με τις αρχές του Project Management και της Διασφάλισης Ποιότητας.