Προληπτική & Επιδιορθωτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων σε τακτά διαστήματα, είναι ένας βασικός όρος για την άνετη και ασφαλή διαβίωση σε αυτούς και την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

Η Nicon προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προληπτικής συντήρησης, που περιλαμβάνει την περιοδική επιθεώρηση, τη ρύθμιση, τον καθαρισμό, τις λιπάνσεις, καθώς και μικροεπισκευές ή πρόχειρες αντικαταστάσεις του εξοπλισμού από εξειδικευμένα συνεργεία, βάσει διεθνών ποιοτικών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, σχεδιάζουμε ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών συντήρησης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για κάθε εγκατάσταση και μηχάνημα. Με βάση αυτό, δίνονται οι εντολές προληπτικής συντήρησης, οι οποίες και εκτελούνται αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια από εξειδικευμένα συνεργεία ανά περίσταση.

Παράλληλα, η Nicon προσφέρει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιδιορθωτικής συντήρησης, αποκαθιστώντας άμεσα και αποτελεσματικά βλάβες που εμφανίζονται αιφνιδίως στον εξοπλισμό, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τον.

Με ένα απλό τηλεφώνημα στο νούμερο που έχει παραχωρηθεί στον πελάτη, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται στον χώρο για να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.