Διαχείριση Έργων (Project Management)

Η Nicon προσφέρει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, με στόχο την έγκαιρη παράδοση ποιοτικών αποτελεσμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει την εποπτεία όλων των σταδίων ανάπτυξης ενός έργου, από την ανάθεση, τον προγραμματισμό και την έναρξη των εργασιών, μέχρι τη μελέτη εφαρμογής, την κατασκευή, τον ποιοτικό έλεγχο και τελικά την αποπεράτωσή του, εξασφαλίζοντας το καλύτερο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

 

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους:

• Ελέγχουμε εξονυχιστικά και καταγράφουμε ολοκληρωμένα το αντικείμενο των εργασιών και σχεδιάζουμε τη διαχείριση του έργου.
• Προτείνουμε και αξιοποιούμε ορθολογικά τα συμφωνηθέντα διαθέσιμα κεφάλαια.
• Τηρούμε απαρέγκλιτα τον χρονικό προγραμματισμό, χωρίς καμία καθυστέρηση.
• Εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
• Ανανεώνουμε και βελτιστοποιούμε τη μελέτη του έργου, ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν αποκλειστικά στην ικανοποίηση και στη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη, προσθέτοντας αξία στην επένδυσή του.