Ειδικό Λογισμικό

Οι υπηρεσίες συντήρησης υποστηρίζονται από το λογισμικό iMaint, το οποίο παρέχει σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να έχει – κατόπιν ειδικής άδειας – διαδικτυακή πρόσβαση στον λογαριασμό για τον χώρο, δίνοντας ακόμα και εντολές εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο, ενώ διασφαλίζεται και ο καλύτερος συντονισμός στον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης,