Φιλοσοφία & Δραστηριότητες

Η Εταιρία

Ανακαίνιση

Κατασκευή

Συντήρηση

The Company

Η εταιρεία και τα στελέχη της δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών και του real estate από το 1995 στην Ελλάδα και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Στη μακρόχρονη πορεία της Nicon, αναπτύχθηκαν έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, εναρμονισμένων με τα διεθνή πρότυπα, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, υποκαταστήματα τραπεζών, εστιατόρια, καφέ, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία και άλλοι επαγγελματικοί χώροι, για λογαρισμό σημαντικών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Επίσης, κατασκευάστηκαν υψηλών προδιαγραφών  συγκροτήματα πρώτης και δεύτερης κατοικίας και ανακαινίσθηκε σημαντικός αριθμός διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με υψηλή κατάρτιση στον τεχνικό τομέα. Σταθερή αξία της Nicon είναι η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς και να προσφέρει τις βέλτιστες υπηρεσίες στους πελάτες της, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Μια δυναμική ομάδα πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων και εργοδηγών είναι πάντοτε έτοιμη να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε ζήτημα και να παραδώσει το συμφωνηθέν έργο έγκαιρα και με το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Επενδύοντας στην καινοτομία και με σαφή προσανατολισμό στην απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, οι μέτοχοι και τα στελέχη της Nicon ανέπτυξαν περισσότερα από 500 μεγάλα projects στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη., Με τη δύναμη που της δίνει η εμπειρία και οι άνθρωποί της, η εταιρεία βαδίζει σταθερά στο μέλλον και αντεπεξέρχεται με επιτυχία στα δεδομένα της εποχής.