Τηλ.: (+30) 210 50 27 636
Ιάκχου 32, Γκάζι 11854, Αθήνα
Title Image

Συντήρηση

Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευών

Σε κάθε έργο συντήρησης που αναλαμβάνει η Nicon, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε πελάτη, βάσει της οποίας αναπτύσσεται και καταγράφεται ο χρόνος απόκρισης, το αντικείμενο και τα κόστη των συγκεκριμένων εργασιών, ο τρόπος ενημέρωσης και έγκρισης, ώστε να υλοποιούνται στο ακέραιο και εντός του προβλεπόμενου χρόνου τα συμφωνηθέντα, με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του.

Η εταιρεία με την εμπειρία και τα ικανά στελέχη της παρέχει:

 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Τακτικό έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Πολιτική ορθής εκτέλεσης εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάλυψη κρίσιμων βλαβών
 • Αναβάθμιση ή επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων

Για κάθε έργο συγκροτούνται ομάδες ετοιμότητας, που επανδρώνονται με τις απαιτούμενες ειδικότητες, για να επιτευχθεί άμεσα και αποτελεσματικά ο επιθυμητός στόχος.

Η Nicon προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης όποτε προκύψει ανάγκη, ανταποκρινόμενη σε κλήσεις για έκτακτες επεμβάσεις μέσω του βλαβοληπτικού κέντρου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη συντήρηση:

 • οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης
 • εγκαταστάσεων αερισμού, φωτισμού και κίνησης
 • υποσταθμών μέσης τάσης
 • συστημάτων και δικτύων ασθενών ρευμάτων
 • BMS
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων σε τακτά διαστήματα, είναι ένας βασικός όρος για την άνετη και ασφαλή διαβίωση σε αυτούς και την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

Η Nicon προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προληπτικής συντήρησης, που περιλαμβάνει την περιοδική επιθεώρηση, τη ρύθμιση, τον καθαρισμό και επισκευές του εξοπλισμού από εξειδικευμένα συνεργεία, βάσει διεθνών ποιοτικών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, σχεδιάζουμε ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών συντήρησης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για κάθε εγκατάσταση και μηχάνημα. Με βάση αυτό, δίνονται οι εντολές προληπτικής συντήρησης, οι οποίες και εκτελούνται αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια από εξειδικευμένα συνεργεία ανά περίσταση.

Παράλληλα, η Nicon προσφέρει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης, αποκαθιστώντας άμεσα και αποτελεσματικά βλάβες που εμφανίζονται αιφνιδίως στον εξοπλισμό, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τον.

Με ένα απλό τηλεφώνημα στο νούμερο που έχει παραχωρηθεί στον πελάτη, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται στον χώρο για να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες συντήρησης υποστηρίζονται από το λογισμικό iMaint, το οποίο παρέχει σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να έχει – κατόπιν ειδικής άδειας – διαδικτυακή πρόσβαση στον λογαριασμό για τον χώρο, δίνοντας ακόμα και εντολές εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο, ενώ διασφαλίζεται και ο καλύτερος συντονισμός στον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Nicon λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των επίσημων αργιών.

Καλώντας το ειδικό τηλεφωνικό νούμερο που θα σας διατεθεί, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή στο 24ωρο να μιλήσετε με έναν υπεύθυνο της εταιρείας, ο οποίος άμεσα θα κινητοποιήσει το κατάλληλο εξειδικευμένο συνεργείο, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το help desk της Nicon διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο καταγράφονται επακριβώς οι πληροφορίες που παρέχονται από την κλήση του πελάτη, ενώ παρακολουθείται σε διαρκή βάση ο συντονισμός της τεχνικής υποστήριξης και η πρόοδος των απαιτούμενων εργασιών.