Τηλ.: (+30) 210 50 27 636
Ιάκχου 32, Γκάζι 11854, Αθήνα
Title Image

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & REAL ESTATE

Εδώ και δύο δεκαετίες, η Nicon δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και του real estate, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας επιτυχώς εκατοντάδες μεγάλα projects.

Με πρωτοποριακές μεθόδους, καινοτόμες εφαρμογές και πάνω από όλα με την υπογραφή του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού μας, συνεργαστήκαμε με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, κατασκευάζοντας γι’ αυτές επαγγελματικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Είχαμε ακόμα τη χαρά να εξασφαλίσουμε μια άνετη και λειτουργική διαβίωση σε πολλούς ανθρώπους, κατασκευάζοντας διαμερίσματα και συγκροτήματα κατοικιών που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες κατοίκησης.

Παράλληλα, προσφέρουμε σε ιδιώτες και εταιρείες ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, διασφαλίζοντας πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών μας.

Η εποχή προβάλλει την απαίτηση για ολοένα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με ταυτόχρονη μείωση των προϋπολογισμών των έργων, που επιτυγχάνεται τόσο με τη συμπίεση όλων των μορφών κόστους όσο και με έξυπνες καινοτόμες εφαρμογές. Με σεβασμό στον άνθρωπο και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός απόλυτα λειτουργικού και καλαίσθητου προσωπικού χώρου, η Nicon κατασκευάζει και ανακαινίζει κατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύχρονες ανάγκες διαβίωσης.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες λύσεις και πρωτοποριακά υλικά, μπορεί να διαμορφώσει τον χώρο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και επιθυμίες σας σε αποδεκτό κόστος, προσδίδοντας αξία στην ακίνητη περιουσία σας.

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η κατασκευή επαγγελματικών χώρων για μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις, αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Nicon τα τελευταία χρόνια.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, έβαλε την υπογραφή του στον σχεδιασμό και την κατασκευή πρότυπων τραπεζικών καταστημάτων και υποκαταστημάτων των μεγαλύτερων ιδρυμάτων (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, CREDIT AGRICOLE, ΕUROBANK, ALPHA, MARFIN κ.α.), πρατηρίων διεθνών πετρελαϊκών κολοσσών (BP, EKO, SHELL, MOBIL, CYCLON), εστιατορίων και café (ΔΩΔΩΝΗ, ΠΑΠΥΡΟΣ, Mc’DONALDS, STARBUCKS) και εγκαταστάσεων (ΠΑΠΥΡΟΣ, ΕΚΟ, CYCLON κα ) επιτυχημένων εταιρειών στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, η άμεση και επιτυχής λύση κάθε προβλήματος τη στιγμή που αυτό ανακύπτει, η χρήση των κατάλληλων υλικών, η πλήρης αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου, οι βιοκλιματικές εφαρμογές και η προσαρμογή των χώρων στις ιδιαιτερότητες και την φύση των εργασιών κάθε επιχείρησης, προσφέρουν κατασκευές υψηλής αισθητικής και λειτουργικής αξίας, που προσδίδουν πρόσθετη αξία στην επιχειρηματική παρουσία των πελατών μας.

Η Nicon προσφέρει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, με στόχο την έγκαιρη παράδοση ποιοτικών αποτελεσμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει την εποπτεία όλων των σταδίων ανάπτυξης ενός έργου, από την ανάθεση, τον προγραμματισμό και την έναρξη των εργασιών, μέχρι τη μελέτη εφαρμογής, την κατασκευή, τον ποιοτικό έλεγχο και τελικά την αποπεράτωσή του, εξασφαλίζοντας το καλύτερο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους:

• Ελέγχουμε εξονυχιστικά και καταγράφουμε ολοκληρωμένα το αντικείμενο των εργασιών και σχεδιάζουμε τη διαχείριση του έργου.
• Προτείνουμε και αξιοποιούμε ορθολογικά τα συμφωνηθέντα διαθέσιμα κεφάλαια.
• Τηρούμε απαρέγκλιτα τον χρονικό προγραμματισμό, χωρίς καμία καθυστέρηση.
• Εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
• Ανανεώνουμε και βελτιστοποιούμε τη μελέτη του έργου, ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν αποκλειστικά στην ικανοποίηση και στη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη, προσθέτοντας αξία στην επένδυσή του.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Σε κάθε έργο συντήρησης που αναλαμβάνει η Nicon, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για κάθε πελάτη, βάσει της οποίας αναπτύσσεται και καταγράφεται ο χρόνος απόκρισης, το αντικείμενο και τα κόστη των συγκεκριμένων εργασιών και ο τρόπος ενημέρωσης και έγκρισης, ώστε να υλοποιούνται στο ακέραιο και εντός του προβλεπόμενου χρόνου τα συμφωνηθέντα, με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του.

Η εταιρεία με την εμπειρία και τα ικανά στελέχη της παρέχει:

 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Τακτικό έλεγχο της κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Πολιτική ορθής εκτέλεσης εργασιών προληπτικής συντήρησης
 • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση για κάλυψη κρίσιμων βλαβών
 • Αναβάθμιση ή επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων

Για κάθε έργο συγκροτούνται ομάδες ετοιμότητας, που επανδρώνονται με τις απαιτούμενες ειδικότητες, για να επιτευχθεί άμεσα και αποτελεσματικά ο επιθυμητός στόχος.

Η Nicon προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης όποτε προκύψει ανάγκη, ανταποκρινόμενη σε κλήσεις για έκτακτες επεμβάσεις μέσω του βλαβοληπτικού κέντρου.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη συντήρηση:

 • οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης
 • εγκαταστάσεων αερισμού, φωτισμού και κίνησης
 • υποσταθμών μέσης τάσης
 • συστημάτων και δικτύων ασθενών ρευμάτων
 • BMS
 • δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων σε τακτά διαστήματα, είναι ένας βασικός όρος για την επέκταση του χρόνου ζωής τους και την ασφαλή διαβίωση των χρηστών.

Η Nicon προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προληπτικής συντήρησης, που περιλαμβάνει την περιοδική επιθεώρηση, τη ρύθμιση, τον καθαρισμό και επισκευές του εξοπλισμού από εξειδικευμένα συνεργεία, βάσει διεθνών ποιοτικών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, σχεδιάζουμε ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών συντήρησης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται για κάθε εγκατάσταση και μηχάνημα. Με βάση αυτό, δίνονται οι εντολές προληπτικής συντήρησης, οι οποίες και εκτελούνται αυστηρά μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια από εξειδικευμένα συνεργεία ανά περίσταση.

Παράλληλα, η Nicon προσφέρει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανορθωτικής συντήρησης, αποκαθιστώντας άμεσα και αποτελεσματικά βλάβες που εμφανίζονται αιφνιδίως στον εξοπλισμό, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τον.

Με ένα απλό τηλεφώνημα στο νούμερο που έχει παραχωρηθεί στον πελάτη, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, εξειδικευμένο συνεργείο βρίσκεται στον χώρο για να αποκαταστήσει κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες συντήρησης υποστηρίζονται από το λογισμικό iMaint, το οποίο παρέχει σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να έχει – κατόπιν ειδικής άδειας – διαδικτυακή πρόσβαση στον λογαριασμό για τον χώρο, δίνοντας ακόμα και εντολές εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο, ενώ διασφαλίζεται και ο καλύτερος συντονισμός στον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης της Nicon λειτουργεί σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των επίσημων αργιών.

Καλώντας το ειδικό τηλεφωνικό νούμερο που θα σας διατεθεί, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή στο 24ωρο να μιλήσετε με έναν υπεύθυνο της εταιρείας, ο οποίος άμεσα θα κινητοποιήσει το κατάλληλο εξειδικευμένο συνεργείο, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Το help desk της Nicon διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο καταγράφονται επακριβώς οι πληροφορίες που παρέχονται από την κλήση του πελάτη, ενώ παρακολουθείται σε διαρκή βάση ο συντονισμός της τεχνικής υποστήριξης και η πρόοδος των απαιτούμενων εργασιών.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Το βασικότερο κριτήριο για την επιτυχημένη χρήση ενός χώρου, είναι το θετικό συναίσθημα που προκαλεί σε όσους βρίσκονται σε αυτόν. Η ανακαίνιση των προσωπικών ή εργασιακών χώρων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους.

Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία και την πείρα της Nicon και ανακαινίστε την κατοικία ή την επιχείρησή σας με ποιοτικά υλικά και λειτουργικό σχεδιασμό. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ανακαίνιση κατοικιών, γραφείων, χώρων εστιάσης και αναψυχής κ.α., μπορούμε να προσφέρουμε μια πιο άνετη και ευχάριστη καθημερινότητα στον οικιακό σας χώρο και μια πιο λειτουργική και φιλική προς τον εργαζόμενο και πελάτη αξιοποίηση του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος.